Piyano

Müzik eğitiminin temel çalgısı olarak kabul edilen piyano nota bilgisi ve ritim algısını geliştiren küçük yaşlardan itibaren kişinin müzik kültürünün gelişmesine önemli yarar sağlayan bir enstürümandır.

Farklı yaş guruplarından piyano eğitimine yeni başlayan her öğrencinin temel piyano teknikleri ve nota bilgisini almak için yararlanabileceği çok geniş bir ders içeriği sunmaktayız. Piyano derslerimiz haftada en az bir saat olmak koşuluyla kursiyerin isteği üzerine daha çok arttırılabir…