Perküsyon

Perküsyon tek bir müzik enstrümanı olmadığından çok geniş müzik aletlerini kapsamaktadır. Renk renk ve ton ton çeşitli enstrümanlar barındırır içerisinde bu yüzden çocukların sıkılmadan eğlenerek çaldığı bir vurmalı çalgılar topluluğudur. Vurmalı çalgıların hem daha kolay olması hem de daha eğlenceli ve öğretici olması bakımından çocukların gelişimi bakımından oldukça önemlidir. Perküsyon dünyanın en evrensel müzik aletlerini bünyesinde barındırır. Hiçbir toplum yada kültür yok tur ki içinde vurmalı bir çalgı barındırmasın. Her kültür ve toplumun geleneksel bir vurmalı çalgısı vardır. Perküsyon işte bu vurmalı çalgıları bünyesinde toplayarak değişik kültürleri bünyesinde barındırmış ve onları evrensel bir hale getirmiştir. Sizin de bu enstrümanları tanımanız ve Latin, Salsa, Cha cha, Tango içerikli ritim çalışmaları kullanmanız ufkunuzu geliştireceği gibi hem sosyal hem de kültürel anlamda artılar kazandıracaktır.